Oncopeptides ökar rörelseförlusten

Oncopeptides redovisar som väntat ingen omsättning under andra kvartalet samtidigt som rörelseförlust ökar.
Foto: Chris Cross

Rörelseresultatet blev -399,3 miljoner kronor (-171,7).

Huvuddelen av kostnadsökningen vad avser forskning och utveckling förklaras av ökade kliniska kostnader på grund av ökad aktivitet i de pågående registreringsgrundande kliniska studierna OCEAN och HORIZON samt i de kliniska studierna ANCHOR och BRIDGE.

Det främsta skälet till kostnadsökningen på marknadssidan är den fortsatta expansionen av medical affairs- och marknadsfunktionerna och tillhörande aktiviteter. Detta samtidigt som organisationen vuxit i synnerhet i USA.

Resultatet före skatt var -399,5 miljoner kronor (-171,9).

Resultatet efter skatt blev -401,0 miljoner kronor (-171,9).

Resultat per aktie hamnade på -6,79 kronor (-3,52).

Vd Marty J Duvall skriver i en kommentar att bolaget nu bygger en stark kommersiell och medicinsk organisation i USA för att förbereda sig inför första kommersiella lansering – melflufen.

”När vi förbereder kommersialiseringen växer vi snabbt i USA men också i andra länder.
Steg för steg blir vi ett fullt integrerat, globalt, och kommersiellt biotechbolag”, förklarar Duvall.

Oncopeptides, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -399,3 -171,7
Resultat före skatt -399,5 -171,9
Nettoresultat -401,0 -171,9
Resultat per aktie, kronor -6,79 -3,52