Oväntat hög inflation i USA

De amerikanska konsumentpriserna steg med 0,8% i april, jämfört med föregående månad.
USA

 Jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 4,2%.

Väntat var att konsumentpriserna skulle ha ökat 0,2% jämfört med månaden före och med 3,6%jämfört med samma månad i fjol

Samtidigt steg kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, med 0,9% jämfört med föregående månad, och med 3,0% jämfört med samma månad i fjol. Väntat var 0,3% respektive 2,3%.