Överraskande positivt från Verizon

Verizon minskade omsättningen men ökade resultatet under det andra kvartalet. Båda var bättre än väntat.
Verizon. Pressbild.

Verizons 0msättning sjönk 5,3 procent till 30,4 miljarder dollar (32,1), vilket var bättre än väntat.

Rörelseresultatet blev 7,4 miljarder dollar (7,9). Rörelsemarginalen var 24,3 procent (24,6).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljarder dollar (4).

Justerat resultat per aktie blev 1,13 dollar (0,95), vilket var bättre än väntat.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,6 miljarder dollar (7,7).

Verizone guidar för att de totala intäkterna från bolagets trådlösa tjänster kommer vara kvar på tidigare års nivå i det tredje kvartalet.

För helåret 2020 bekräftar Verizone sin guidning om en tillväxt i resultat per aktie på mellan -2 till 2 procent.

Aktien stiger cirka 0,3 procent i den amerikanska förhandeln.

Verizon, BUSD Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 30,4 32,1 -5,3%
Rörelseresultat 7,4 7,9 -6,3%
Rörelsemarginal 24,3% 24,6%
Nettoresultat 4,8 4 20,0%
Resultat per aktie, justerat 1,13 0,95 18,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 23,6 7,7 206,5%

Konsensusdata från Factset