Överskott för staten

Den svenska statens budgetsaldo för oktober 2015 uppgick till +1,1 miljarder kronor, enligt data från Ekonomistyrningsverket (ESV).

De totala utgifterna i oktober uppgick till 64,7 miljarder medan de totala inkomsterna blev 65,9 miljarder. I oktober levererade det statliga bolaget Akademiska hus AB in 1,5 miljarder kronor i extrautdelning till statskassan, vilket förbättrade budgetsaldot.

Skatteinkomsterna blev 62,5 miljarder, vilket är 7,5 miljarder kronor högre än i oktober i fjol.

“Ökningen beror delvis på att utfallet för Socialavgifter och löneskatter blev 2,2 miljarder kronor högre än samma månad förra året. En av orsakerna till det högre utfallet är att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga började avvecklas den 1 augusti 2015. Under en övergångsperiod kommer en begränsad rabatt att finnas kvar”, konstaterar ESV.

De första tio månaderna i år visar sammanlagt ett överskott på 44,0 miljarder, men för helåret räknar ESV med ett underskott på 39 miljarder.

I det prognostiserade budgetsaldot för 2015 ingår den extra ändringsbudgeten som regeringen presenterade för riksdagen med anledning av migrationsuppgörelsen. Ändringsbudgeten omfattar 11,0 miljarder kronor och redovisas som utfall på statens budget när utbetalningar till kommunerna har genomförts eller anslagsmedel har förbrukats, uppger ESV.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här