Peab föreslår 4,50 kronor i utdelning

Byggbolaget Peab ökar rörelsevinsten och föreslår en utdelning på 4,50 kronor aktien.
Peab
Foto: Johan Nilsson/TT

Omsättningen sjönk 2,7% till 15 424 miljoner kronor (15 858), varav förvärvad verksamhet 1 412 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 825 miljoner kronor (797), med en rörelsemarginal på 11,8% (5,0).

Resultatet före skatt var 1 807 miljoner kronor (772).

Resultatet efter skatt blev 1 655 miljoner kronor (591), en ökning med 180,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,62 kronor (2,10), vilket innebär en ökning med 167,6% mot föregående år.

Orderingången landade på 12 189 miljoner kronor (12 096), en ökning med 0,8% mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (0).

”Trots att det gångna året blev dramatiskt i världen så redovisade Peab en stark utveckling. Orderingången var fortsatt stabil och ett starkt kassaflöde förbättrade vår finansiella ställning. Såväl förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna som utdelningen av Annehem Fastigheter bidrog till ett högt resultat och till att tydliggöra vår kärnaffär”, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab, i rapporten.

Peab har också reviderat sina finansiella mål, se separat nyhet under morgonen.

Peab, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 12 189 12 096 0,8%
Nettoomsättning 15 424 15 312 0,7%
Rörelseresultat 1 825 797 129,0%
Rörelsemarginal 11,8% 5,2%
Resultat före skatt 1 807 772 134,1%
Nettoresultat 1 655 591 180,0%
Resultat per aktie, kronor 5,62 2,10 167,6%
Utdelning per aktie, kronor 4,50 0

Peab reviderar även sina finansiella mål och framöver kommer bolaget att följa upp nio mål, varav tre är finansiella. Mer information kommer att släppas i samband med den digitala kapitalmarknadsdagen den 10 februari.

”Vi ser med tillförsikt och engagemang fram emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation. Tillsammans med våra uppdaterade målsättningar ger detta oss unika förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl samhälle och kunder som aktieägare”, säger Jesper Göransson, VD för Peab, i en kommentar.

Peabs externa mål från och med 2021:

Nöjdaste kunderna i branschen:
NKI > 75
Bästa arbetsplatsen i branschen:
eNPS >Benchmark
Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en ständigt minskande trend
Mest lönsamma företaget i branschen: Rörelsemarginal > 6 procent
Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7
Utdelning > 50 procent av årets resultat
Ledande inom samhällsansvar i branschen:
Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 procent reduktion till 2030
Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 procent reduktion till 2030
Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden