Peab under analytikernas förväntan

Byggbolaget Peab redovisar för det andra kvartalet en försäljning och resultat som är i underkant med analytikernas förväntningar. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisning.
Peab
Foto: Johan Nilsson/TT

Omsättningen sjönk 2,2 % till 15 169 miljoner kronor (15 518). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 15 481.

Rörelseresultatet blev 824 miljoner kronor (661). Rörelsemarginalen var 5,4 % (4,3).

Resultatet före skatt var 808 miljoner kronor (661).

Resultatet efter skatt blev 641 miljoner kronor (508), analytikerkonsensus 663.

Resultat per aktie hamnade på 2,18 kronor (1,72).

Orderingången landade på 13 094 miljoner kronor (13 220).

Peab, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Orderingång 13 094 13 220 -1,0%
Nettoomsättning 15 169 15 481 -2,0% 15 518 -2,2%
Rörelseresultat 824 661 24,7%
Rörelsemarginal 5,4% 4,3%
Resultat före skatt 808 661 22,2%
Nettoresultat 641 663 -3,3% 508 26,2%
Resultat per aktie, kronor 2,18 1,72 26,7%

Konsensusdata från Factset