Peabs orderingång starkare än väntat

Byggbolaget Peab redovisar intäkter som var högre än väntat under tredje kvartalet 2020. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Orderingången var starkare än förväntat. Siffrorna avser segmentsredovisningen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Nettoomsättningen steg 11,5% till 14 837 miljoner kronor (13 301). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 214 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 844 miljoner kronor (763), väntat rörelseresultat var 845 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 5,7% (5,7).

Resultatet före skatt var 824 miljoner kronor (749), analytikerkonsensus låg på 829 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 664 miljoner kronor (629), analytikerkonsensus var på 676 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 2,25 kronor (2,14).

Orderingången landade på 11 718 miljoner kronor (9 349), vilket är 13% högre än analytikerkonsensus.

Kassaflöde före finansiering var på 1 683 miljoner kronor (-179) i tredje kvartalet.

Reviderade finansiella mål kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén för helåret 2020. Styrelsen föreslår utdelning av Annehem Fastigheter i fjärde kvartalet, vilket har meddelats tidigare.

– När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att den positiva utvecklingen för Peab har fortsatt. Orderingången har varit stabil och ett starkt kassaflöde har bidragit till en förstärkt finansiell ställning. Integrationen av våra förvärvade enheter fortgår och verksamheten utvecklas enligt plan, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab i delårsrapporten.

Peab, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 11 718 10 341 13,3% 9 349 25,3%
Nettoomsättning 14 837 14 214 4,4% 13 301 11,5%
Rörelseresultat 844 845 -0,1% 763 10,6%
Rörelsemarginal 5,7% 5,9% 5,7%
Resultat före skatt 824 829 -0,6% 749 10,0%
Nettoresultat 664 676 -1,8% 629 5,6%
Resultat per aktie, kronor 2,25 2,14 5,1%

Konsensusdata från Factset