Pensionsskulder slukar storbolagens vinster

Bolagens pensionsåtaganden ökar. I bolag som Ericsson och AB Volvo äter ökningen upp stora delar av resultatet.

Störst är bekymren för brittiska och amerikanska bolag. Det samlade pensionsunderskottet i de 350 största noterade brittiska bolagen uppgick till motsvarande 2 000 miljarder kronor i augusti i år, enligt Financial Times. För svenska företag finns ingen motsvarande sammanställning. Likväl finns flera färska exempel på hur börsbolagens pensionsåtaganden sänker resultaten.

Sedan årsskiftet har underskottet i Ericssons pensionsåtaganden ökat med 7 miljarder kronor till 27 miljarder kronor. Av den förändringen är drygt 4,4 miljarder kronor hänförbart till omräkning av åtagandet och belastar det egna kapitalet, varmed 80 procent av det första halvårets rörelseresultat elimineras. Ericssons samlade förpliktelser uppgick vid årsskiftet till 78 miljarder kronor.

Även lastbilstillverkaren AB Volvo har en relativt stor pensionsskuld. Per årsskiftet uppgick den till knappt 14 miljarder kronor. I de länder där AB Volvo har störst åtaganden – Sverige, USA och Storbritannien – har diskonteringsräntor mellan 3,5 och 4,4 procent använts. För årets första halvår medförde omräkningar en skuldökning med 2,5 miljarder kronor, vilket motsvarade halva resultatet för perioden.

 

Hela artikeln om hur – och varför – pensionsskulder äter upp bolagens resultat finns i senaste numret av Affärsvärlden, prenumeranter kan också läsa artikeln här: Pensions­bombenBolagens pensionsåtaganden ökar i takt med att räntorna sjunker. I bolag som SAS, Ericsson och AB Volvo äter ökningen upp stora delar av resultatet..OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här