Pfizer och Biontech vill utöka covid-19-vaccintester

Pfizer och Biontech vill utvidga fas 3-testerna kring sitt covid-19-vaccin till att omfatta cirka 44 000 deltagare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet är att skapa en större diversifiering av den testade gruppen. Detta i sin tur ska leda till ett mer säkert och effektivt vaccin. De grupper som bolagen vill inkludera i studien är bland annat yngre personer på 16 år och personer som har HIV samt Hepatit B och C.

I pressmeddelandet går det också att utläsa att rekryteringen till studien går enligt plan. Bolagen räknar med att ha upp till 30 000 färdiga deltagare till nästa vecka.

Resultaten kring hur effektivt vaccinet är väntas som tidigare kommunicerat presenteras i slutet av oktober, uppges det.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här