Pfizer och Mylan slår samman generikaverksamheter

Amerikanska Pfizer har ingått ett avtal om att slå samman sin generikaverksamhet Upjohn med Mylan.

AVarje aktie i Mylan kommer att konverteras till en aktie i det nya bolaget. Pfizers aktieägare kommer att äga 57 procent av det sammanslagna bolaget och Mylans aktieägare kommer att äga resterande 43 procent.

Båda styrelserna i Mylan och Pfizer har enhälligt godkänt transaktionen.

Det sammanslagna generikabolaget väntas få pro forma intäkter på mellan 19 till 20 miljarder dollar 2020 med ett justerat ebitda-resultat på mellan 7,5 till 8,0 miljarder dollar, innefattande årliga synergier om cirka 1 miljard dollar som ska realiseras vid 2023. Det fria kassaflödet väntas under 2020 överstiga 4 miljarder dollar.

Det sammanslagna bolaget kommer att fokusera på att ge utdelningar till aktieägarna samtidigt det ska behålla sitt kreditbetyg. Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad på 2,5 gånger det justerade ebitda-resultatet vid slutet av 2021. Utdelningen i det sammanslagna bolaget ska inledningsvis dela ut ungefär 25 procent av det fria kassaflödet.

Det nya bolaget kommer att ledas av Mylans nuvarande ordförande Robert J. Coury som blir arbetande styrelseordförande.

Efter slutförandet av affären förväntas återstående Pfizer omsätta cirka 40 miljarder dollar med fokus på sin bioläkemedelsverksamhet. En marginal före skatt väntas ligga i mitten av en 30-procentig nivå med ett kassaflöde för verksamheten på mellan 11-12 miljarder dollar.

Mylan står efter affären fast vid sina prognoser där det justerade resultatet per aktie väntas komman in på mellan 3:80 till 4:80 dollar per aktie. Intäkterna för helåret väntas landa på mellan 11,5 till 12,5 miljarder dollar.

Mylan köpte under 2016 ut Meda från Stockholmsbörsen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.