Pierce siktar på Stockholmsbörsen

Pierce Group, som är ett e-handelsbolag inom utrustning, delar, tillbehör och streetwear till motorcyklar och snöskotrar, avser genomföra ett erbjudande av aktier och notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Pierce och befintliga aktier som erbjuds av huvudägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.
Börsnotering
Huvudägarna är Procuritas Capital Investors V samt bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn. Erbjudandet och noteringen förväntas genomföras under första halvåret 2021.

Erbjudandet förväntas bestå av såväl befintliga aktier, vilka framförallt erbjuds av huvudägarna, som nya aktier emitterade av bolaget. Bolaget avser göra en nyemission i erbjudandet om omkring 350 miljoner kronor för att minska bolagets nettoskuldsättning, varefter nettoskulden beräknas att uppgå till cirka 100 miljoner kronor. I samband med erbjudandet avser bolaget också etablera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner med en total utspädningseffekt på upp till omkring 1%.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för erbjudandet kommer att inkluderas i prospektet som ska offentliggöras i samband med noteringen.

Pierce har sitt huvudkontor i Stockholm, centrallagret ligger i Szczecin, Polen, och huvuddelen av kundsupporten ligger i Barcelona, Spanien. Bolaget har drygt 400 anställda.

Pierces adresserbara marknad genomgår för närvarande ett strukturellt skifte från traditionella fysiska butiker till onlinebutiker och onlinemarknaden förväntas att växa med en årlig tillväxttakt om 15% per år, vilket motsvarar en dubblering av marknadsstorleken mellan 2019 och 2024.

Pierce har ökat sin nettoomsättning med 27% årligen mellan 2018 och 2020. Bolaget hade 2020 en nettoomsättning på 1 523 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat, ebit, på 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 6,4%.

Bolaget har inför noteringen satt upp följande finansiella mål:
* Öka nettoomsättningen med 15-20% årligen.
* Justerad rörelsemarginal på cirka 8%.
* Nettoskuld i förhållande till justerad ebitda på högst 2,0 gånger.
* De närmaste åren vänta inte utdelning lämnas till aktieägarna.

Arbetet med noteringen görs av Carnegie Investment Bank och Nordea Bank.