Qliro Group möblerar om i toppen och byter namn till Nelly

Börsnoterade Qliro Group möblerar om i toppen och Nellys VD Kristina Lukes kommer från och med den 6 november att vara VD för bolaget.
Nellys VD Kristina Lukes.
Nellys VD Kristina Lukes. Foto: Nelly

Det är också den verksamheten som är kvar efter utdelningen av finansdelen Qliro samt marknadsplatsen CDON. Bolaget kommer också att byta namn till Nelly, ett skifte som väntas ske den 6 november.

John Afzelius blir ny finanschef från och med den 1 april. Han har idag en liknande roll inom Nelly.

Qliro bekräftar också att Mathias Pedersen lämnar rollen som VD då genomförandet av uppdelningen av koncernen genomförts. David Granath kvarstår i rollen som finanschef fram till och med mars 2021.

Qliro Group lämnar också sin rapport för det tredje kvartalet.
Omsättningen sjönk 14,8% till 460,7 miljoner kronor (540,8).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-13,9), med en rörelsemarginal på 0,0%.

Resultatet före skatt var 0,6 miljoner kronor (-14,4).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-13,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,09).

CDON, som ska delas ut till Qliro Groups aktieägare och noteras på First North, utvecklades starkt under kvartalet med en försäljningsökning från externa handlare på 100%.

”CDON har en skalbar affärsmodell med starkt kassaflöde. Bolaget har överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas framgångsrikt utanför Qliro Group”, uppger Qliro Groups VD Mathias Pedersen.

Nelly, vilket blir den kvarvarande verksamheten, hade en oförändrad omsättning i lokala valutor i norden medan bruttomarginalen ökades genom höjd effektivitet, fokus på norden och lägre returgrad.

Qliro Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 460,7 540,8 -14,8%
Rörelseresultat 0,2 -13,9
Rörelsemarginal 0,0%
Resultat före skatt 0,6 -14,4
Nettoresultat -1,9 -13,9
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,09