Ratos överväger börsnotering av Aibel

Investmentbolaget Ratos överväger överväger en ägarspridning i norska oljeservicebolaget Aibel genom att notera bolaget på Oslobörsen.
Oslobörsen
Övervägandet sker tillsammans med övriga aktieägare. Ratos äger 32 procent, Sjätte AP-fonden 18 procent och Ferd 50 procent.

”Aibel har under de senaste fem åren genomgått en enastående omvandling med Mads Andersen som vd. Verksamheten uppvisar god stabilitet och halva orderboken utgörs idag av projekt relaterade till havsbaserad vindkraft och elektrifiering. Bolaget befinner sig i en transformativ period och styrelsen och ägarna gör bedömningen att det vore fördelaktigt att skapa ytterligare finansiella förutsättningar för fortsatt tillväxt”, kommenterar Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef på Ratos och styrelsemedlem i Aibel.

Aibel arbetar med att transformera verksamheten mot sektorn för förnyelsebar energi.