Regeringen föreslår att AP-fonderna tillfälligt får äga mer i svenska börsbolag

Regeringen föreslår en ändring i AP-fondernas placeringsregler där de tillfälligt kan få överskrida andelsbegränsningar i svenska börsbolag, förutsatt att de överskjutande delarna förvärvas vid nyemission.
Finansmarknadsminister Per Bolund.
Detta görs i syftet att kunna bättre tillvarata på investeringsmöjligheter i tiden av ekonomisk oro när fonderna bedömer att det är till nytta för pensionssystemet.

De nuvarande restriktionerna tillåter inte AP-fonderna att äga mer än 10 procent av ett bolag och spärren föreslås nu öka till 15 procent med krav på avyttring av de extra fem procenten inom 7 år av nyemissionen.