Regeringen lämnar ytterligare två extra ändringsbudgetar till riksdagen

Regeringen har idag överlämnat ytterligare två extra ändringsbudgetar för 2020 till riksdagen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet.
Foto: Jonathan Näckstrand/TT
Regeringens elfte extra ändringsbudget innehåller följande förslag:
* Ytterligare 10 miljarder kronor avsätts för att kompensera kommuner och regioners merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning till följd av covid-19. Totalt har regeringen avsatt 20 miljarder kronor under 2020 för att ersätta kommuner och regioners merkostnader till följd av virusutbrottet.
* Ytterligare 3 miljarder kronor avsätts för att möta behovet av en storskalig PCR- och serologitestning under resterande del av året.
* För att EU ska kunna fortsätta arbetet med att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19 bidrar Sverige med 300 miljoner kronor 2020.
* 50 miljoner kronor avsätts till ersättning för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Ersättningen ska kunna sökas av privata utförare som bedriver personlig assistans och regleras i ett förslag till ny statsbidragsförordning.
* Förmånsbeskattningen för donerade måltider till anställda föreslås tas bort. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och har därefter behandlats i Lagrådet.

Regeringen har idag även fattat beslut om och överlämnat en tolfte extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om ytterligare medel för att utöka antalet förmånsdagar i ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn från 90 till 184 förmånsdagar. Förslaget innebär att ersättning ska kunna ges för samtliga dagar i perioden 1 juli till den 31 december 2020. Förslaget lämnas i en egen extra ändringsbudget för att möjliggöra en snabbare riksdagsbehandling.