Relativt oförändrade kapitalkrav för storbankerna

Kapitalkraven för svenska storbanker är relativt oförändrade från det första kvartalet, enligt FI:s kvartalsvisa rapport.
SEB har ett beräknat kapitalkrav om 17,8 procent (17,7 förra kvartalet) av riskvägt exponeringsbelopp för det andra kvartalet, medan kapitalbasen lyder 22,2 procent (21,2). Swedbanks kapitalkrav landar på 16,8 procent (20,1), med kapitalbasen 20,2 procent (20,1).

Handelsbanken har ett kapitalkrav om 18,1 procent (18,0), med den största kapitalbasen om 23,5 procent (22,4). Således har denna storbank den största bufferten mot kapitalkravet.

FI redovisar också utvecklingen för nätbankerna Nordnet och Avanza. Deras kapitalkrav uppgår till 13,7 respektive 11,8 procent (13,9 respektive 11,9), med kapitalbaser om 18,0 respektive 17,1 procent (18,5 respektive 18,1).

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här