Renault ökar omsättningen och vänder till vinst – höjer prognos för produktionsbortfall

Franska biltillverkaren Renault redovisar ökande omsättning och en vändning till vinst under det första halvåret jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 26,8 % till 23 357 miljoner euro (18 425).

Rörelseresultatet blev 571 miljoner euro (-2 007), med en rörelsemarginal på 2,4 %.

Resultatet efter skatt blev 368 miljoner euro (-7 386).

Till följd av den globala chipbristen väntas ett produktionsbortfall på 200 000 fordon uppstå för helåret, vilket är en dubbling från tidigare guidning om 100 000 fordon.

Renaults vd Luca de Meo uppger att dessa finansiella resultaten är det första steget i bolagets vändning, som bara kommer accelerera när fordon släpps framöver. Bolaget räknar med att rapportera en vinst för helåret 2021.

Renault, MEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 23 357 18 425 26,8%
Rörelseresultat 571 -2 007
Rörelsemarginal 2,4%
Nettoresultat 368 -7 386