Riksbankens senaste räntebesked

Riksbanken har lämnat besked om räntan.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Pontus Lundahl

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00%. Reporäntan väntas ligga kvar på den nuvarande nivån de kommande åren. Dock skriver Riksbanken att det är fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

”Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Vaccinationer har kommit igång på många håll och trots fortsatt osäkerhet är förutsättningarna för en uppgång i efterfrågan goda när smittspridningen och restriktionerna minskar. För att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Trots att pandemin inte har släppt greppet om den ekonomiska utvecklingen, har ekonomin totalt sett varit mer motståndskraftig mot pandemins andra våg än den första, skriver Riksbanken. När smittspridningen minskar väntas också hushållen återgå till ett mer normalt konsumtionsmönster, men krisens omfattning innebär att banken estimerar att det dröjer till 2023 innan inflationen närmar sig 2-procentsmålet.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

2020 2021 2022 2023 2024 Q1*
KPI 0,5 (0,4) 1,3 (0,8) 1,3 (1,2) 1,8 (1,8) 2,1
KPIF 0,5 (0,4) 1,5 (0,9) 1,3 (1,2) 1,7 (1,7) 2,0
BNP -2,8 (-4,0) 3,0 (2,6) 3,9 (5,0) 2,4 (2,2) 2,3
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,4) 8,5 (9,4) 7,9 (8,5) 7,4 (7,7) 7,1
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2020 inom parentes.
* Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 1 2024.
Källor: SCB och Riksbanken