Så blir teckningskursen i Pierce Groups nyintroduktion på Stockholmsbörsen

Pierce Group publicerar prospektet och prisintervallet inför bolagets börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Pierce är ett e-handelsbolag inom utrustning, delar, tillbehör och streetwear till motorcyklar och snöskotrar.
Börsnotering

Teckningskursen sätts i intervallet 60 till 68 kronor per aktie. Anmälningstiden löper från 18 mars till 25 mars för både allmänheten och institutionella investerare. Första handelsdag blir den 26 mars.Ankarinvesterare är konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder, Skanska Liv, Skandia Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, FE Fonder och Briban Invest som tecknar aktier för 460 miljoner kronor.

Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av Procuritas Capital Investors V samt bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn samt nyemitterade aktier som tillför bolaget 350 miljoner kronor.

Vid prisintervallets mittpunkt och fulltecknat erbjudande blir det totala värdet 1 046 miljoner kronor och 1 203 miljoner om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo. Marknadsvärdet för samtliga aktier i bolaget efter erbjudandet väntas hamna mellan 2 403 till 2 677 miljoner kronor.