Så blir villkoren i Scandics nyemission

Hotelloperatören Scandic Hotels har fastställt villkoren i den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 1,765 miljarder kronor före emissionskostnader som beräknas till 60 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagstämma den 28 maj. Villkoren i nyemisisonen är 6:7, vilket vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya aktier till teckningskursen 20 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 28 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 29 maj. Teckningstiden löper från 3 juni till 17 juni och handel med teckningsrätter sker den 3 juni till 15 juni.

Vissa av bolagets största aktieägare, Stena Sessan AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av nyemisisonen.

AMF Pension har därutöver åtagit sig att teckna för ytterligare upp till 500 miljoner kronor i nyemisisonen, under förutsätnting att bolaget inte blir lägre till mer än 29,9 procent av aktierna i Scandic Hotels.

Swedbank Robur Fonder har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen, motsvarande 5,7 procent av aktierna i bolaget. Scandic Hotels vd, finanschef och styrelseordförande har uttryckt avsikt att delta i nyemissionen.

Vidare har Scandic Hotels ingått avtal med DNB Market och Goldman Sachs innebär att det de garanterar den del av nyemissionen som inte omfattas av teckningsåtagandena från Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital.

Nyemissionen är en del i ett finansieringspaket på 2,9 miljarder kornor som innebär att bolaget säkrar likviditeten fram till slutet av 2021.

Scandics återhämtningsscenario förutsätter en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad från den rekordlåga nivån om 6 procent i april för att sedan gradvis återhämtas under det andra halvåret 2020 och att nivån för den genomsnittliga rumsintäkten per tillgängligt rum för 2021 är 15 till 25 procent lägre än motsvarande nivåer under 2019.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här