Så väntas ECB agera på torsdag

Europeiska centralbanken väntas på torsdag inte vidta några nya åtgärder, men kan ge mer detaljer om hur de nya nettoköpen av obligationer ska se ut.

ECB-chefen Mario Draghis sista penningpolitiska möte väntas präglas av grälet som har följt beslutet vid förra mötet den 12 september om att åter starta QE-programmet med nettoköp på 20 miljarder euro per månad från den 1 november.

Samma dag tar Christine Lagarde över som ny ECB-chef, och får hantera det splittrade ECB-rådet.

Protokollet från mötet den 12 september visade att sänkningen av depositräntan med 10 punkter till -0,50 procent och att ta bort den datumbaserade ränteguidningen fick stort stöd bland de sex direktionsledamöterna och 19 centralbankscheferna i ECB-rådet.

Men beslutet att åter starta nettoköpen var omstritt. Nio ledamöter reserverade sig. Bland motståndarna fanns centralbankscheferna från Tyskland Jens Weidmann, Frankrike Francois Velleroy de Galhau, Nederländernas Klaas Knot, Estlands Madis Müller och direktionsledamöterna Benoit Coeuré och Sabine Lautenschläger.

Den sistnämnda beslutade två veckor senare att avgå från direktionen, i protest som det verkar.

Dessutom hade en tjänstemannarapport inom ECB avrått från att återstarta obligationsköpen. Om argumentet för programmet var att sänka långa räntor hade dessa redan sjunkit till rekordlåga nivåer, påpekade rapporten.

När ECB-rådet nu möts fortsätter det ekonomiska läget att försvagas och inflationen att sjunka, nu till 0,8 procent i september.

Vid torsdagens möte väntas Mario Draghi upprepa sin uppmaning till euroländerna att göra mer för att bekämpa låg inflation och låg tillväxt genom budgetstimulanser. Han pläderar också för ett starkare EMU och en stor eurobudget.

Bloombergs enkät bland 43 ekonomer visade att ECB på torsdag kommer hålla depositräntan stilla på -0,50 procent.

Under första kvartalet nästa år kommer ytterligare en sänkning, till -0,60 procent, enligt enkäten. Därefter ligger depositräntan stilla där under hela 2020.

Huvudräntan väntas fortfarande ligga kvar på 0,00 procent under resten av året och hela 2020.

Sedan förra rådsmötet har råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin sjunkit till omkring 58:75 dollar per fat från omkring 61:25 dollar. Euron har sjunkit något till 1:115 dollar jämfört 1:10 vid förra mötet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.