Så väntas Federal Reserve agera

Federal Reserve väntas följa upp räntesänkningen i juli med en ny sänkning av styrränteintervallet, med 25 punkter, vid FOMC-mötet den 17-18 september.

Olika enkäter visar att en överväldigande majoritet av tillfrågade analytiker väntar en räntesänkning med just 25 punkter. Ett fåtal tror dock att räntan kommer att lämnas oförändrad nu.

Vid mötet den 30-31 juli sänktes målet för Fed funds med 25 punkter, till ett intervall om 2,00-2,25 procent. Kommittén hänvisade effekter av den globala utvecklingen på utsikterna, liksom till dämpat inflationstryck.

Vid den efterföljande presskonferensen sade Fedchefen Jerome Powell att räntan sänktes som en “försäkring mot nedsidesrisker” och “för att snabbare få upp inflationen mot målet”. Han klargjorde dock samtidigt att Fed såg en i grunden gynnsam utveckling för ekonomin, och att räntesänkningen kunde ses som en justering mitt i konjunkturcykel (mid cycle adjustment) och inte nödvändigtvis som inledningen på en serie sänkningar.

President Donald Trump gjorde ingen hemlighet av sitt missnöje med den, i hans tycke, alltför blygsamma räntesänkningen.

“Vad marknaden ville höra från Jay Powell och Federal Reserve var att detta är början på en långsiktig och aggressiv räntesänkningscykel, vilket skulle underlätta för att hålla jämna steg med Kina, EU och andra länder…”, skrev presidenten på Twitter, strax efter Powells presskonferens.

Dagen efter räntebeskedet beslutade Trump, i vad som tycktes vara vredesmod, att införa 10-procentiga tullar på kinesiska varor för ytterligare 300 miljarder från och med den 1 september. Ett besked som lade grunden till en turbulent utveckling på de finansiella marknaderna i augusti, något som i sin tur stärkte förväntningarna om att Fed skulle följa upp juli-sänkningen med en ny redan i september.

Donald Trump har därefter regelbundet återkommit till sin kritik mot Federal Reserve i allmänhet, och Jerome Powell i synnerhet, och kommentarerna har ökat i intensitet i takt med att FOMC-mötet närmat sig.

Den 11 september “krävde” Trump i ett Twitter-inlägg att Fed skulle sänka räntan “till noll, eller lägre”, och hävdade att det bara är Powells och Feds “naivitet” som hindrar USA att göra vad andra länder redan gör – få betalt för att låna.

Inkommande data talar dock inte entydigt för att Fed borde sänka räntan igen redan nu; sysselsättningstillväxten har visserligen dämpats men arbetslösheten ligger nära rekordlåga nivåer och löneökningstakten är stigande. KPI-data på torsdagen visade också att kärn-KPI steg 0,3 procent för tredje månaden i rad i augusti, något som inte har hänt sedan 1995, och kärn-KPI-inflationstakten steg oväntat till 2,4 procent – den högsta nivån sedan september 2008.

I samband med Fedsymposiet i Jackson Hole, den 23 augusti, upprepade Jerome Powell att den amerikanska ekonomin är i ett “gynnsamt läge”, men påpekade samtidigt att den står inför “betydande risker” när tillväxten bromsar in internationellt och osäkerheterna om handeln ökar.

“Osäkerhet kring handeln verkar spela en roll i den globala inbromsningen och i svag industri och investeringar i USA”, sade han.

“Vi kommer att agera som lämpligt för att bibehålla expansionen, med en stark arbetsmarknad och en inflation nära det symmetriska 2-procentsmålet”, fortsatte han.

Powells budskap var endast en av flera mer eller mindre inlindade signaler vid Jackson Hole-symposiet om att det knappast är räntenivån utan snarare Trumps handelskrig som låg bakom tendenserna till inbromsning i ekonomin.

Men Fedchefens ord förstärkte ändå förväntningarna om att det kommer en ny räntesänkning i september, om det i så fall blir en till “mid cycle adjustment” eller om det nu ska ses som inledningen på en serie av sänkningar är mer oklart.

Andrew Hunter, senior USA-ekonom på Capital Economics, skriver i ett kundbrev att skälen för en mjukare Fedpolicy har blivit lite tydligare de senaste sex veckorna, och det viktigaste skälet är det förvärrade handelskriget med Kina.

“Även om det inte finns mycket bevis så här långt så kan den kvardröjande osäkerheten komma att tynga företagens investeringar och hushållens förtroende”, skriver han.

Andrew Hunter påminner också om att Fed vid upprepade tillfällen har betonat nedsidesriskerna mot ekonomin från osäkerheten om handeln, och därmed är det “ingen överraskning” att marknaden till fullo har prisat in en sänkning med 25 punkter den 18 september.

“Fedledamöterna har i sin tur inte gjort mycket för att tona ner dessa förväntningar”, tillägger han.

Capital Economics prognos är också att Fed sänker ränteintervallet med 25 punkter nu. Därefter kan Fed avvakta vid nästkommande FOMC-möte i oktober innan “en ytterligare försvagning i ekonomiska data påkallar en sista sänkning med 25 punkter i december”.

Ekonomerna på Morgan Stanley räknar också med att Fed sänker räntan med ytterligare 25 punkter nu, och att pressmeddelandet signalerar att FOMC fortsatt är “redo att agera”, “men det kommer inte indikera att en ytterligare sänkning är klappad och klar”.

Även ekonomerna på Nordea räknar med att ränteintervallet kommer att sänkas med 25 punkter, och att Fed fortsätter att signalera att man är redo att “agera på lämpligt sätt för att förlänga expansionen”, vilket enligt Nordea-ekonomerna ska tolkas om att ytterligare sänkningar är troliga om, “bara om”, utsikterna försämras.

“Utsikterna har dock försämrats – kanske tillräckligt för att den nya ‘dot ploten’ (ledamöternas ränteprognoser) ska visa en tredje räntesänkning senare i år”, skriver Nordea-ekonomerna.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här