SBAB: Kraftigt ökad sannolikhet för en räntehöjning redan i år

Sannolikheten för en räntehöjning redan i år har ökat markant, skriver SBAB. Dock spås Riksbanken ändå vänta till i februari 2023 för att slippa ett alltför tvärt lappkast.
SBAB:s Robert Boije om sannolikheten för en räntehöjning. Foto: TT

I december uppgick inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen från samma månad föregående år, till 4,1%. Den underliggande inflationen mätt med KPIF exklusive energi låg dock på 1,7%, under Riksbankens inflationsmål på 2%. Riksbankens senaste besked var också att den senaste tidens inflationsuppgång är temporär och att reporäntan troligen inte kommer att höjas förrän mot slutet av 2024.

SBAB skriver nu i sin rapport Boräntenytt att mycket talar för att inflationsuppgången kan bli mer varaktig än vad Riksbanken prognostiserar. Detta på grund av bland annat problem kopplade till energiförsörjningen, flaskhalsproblem och komponentbrist.

Swedbank: Dubbel räntehöjning i korten för Riksbanken

”Mot bakgrund av att allt fler centralbanker världen om redan tagit steg, om än små, mot en normalisering av styrräntorna, framstår Riksbankens strategi som avvikande. Höjda styrräntor i omvärlden kommer vid en oförändrad reporänta försvaga kronkursen och allt annat lika dra upp inflationen ytterligare i Sverige. Detta i ett läge där vi redan har haft kraftiga prisuppgångar på en rad importerade varor, fallande reallöner och även står inför en annalkande lönerörelse med troliga krav på kompensation. Resursutnyttjandet i ekonomin ligger också nära det normala. Allt detta riskerar sammantaget att spä på inflationen ytterligare”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Han menar dock att om Riksbanken får rätt i att inflationen under året faller tillbaka kraftigt kan strategin att vänta och se vara rimlig.

”Att den ekonomiska återhämtningen skulle vara så skör att den samtidigt inte kan stå emot ett första försiktigt steg mot en mer normaliserad reporänta i form av en höjning med 0,25 procentenheter har jag svårt att se”, säger han.

SBAB menar att sannolikheten för en räntehöjning redan i år och därmed även höjda rörliga bostadsräntor i närtid har ökat markant. Dock är SBAB:s bedömning att Riksbanken väntar med en räntehöjning till i februari 2023. Detta för att slippa göra ett alltför tvärt lappkast.

Vidare är den statliga bolåneaktörens prognos att den rörliga bostadsräntan, mätt som snitträntan på bolånemarknaden som helhet, stiger från 1,4% i februari i år till 1,7% i januari nästa år. I januari 2025 väntas den rörliga boräntan ligga på 2,3%. Den femåriga bundna bostadsräntan väntas samtidigt ligga på 3,0%.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.