Scania minskar omsättningen och rörelseresultatet

Lastbilstillverkaren Scania, som ingår i Traton, redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Omsättningen sjönk 16,9% till 30 374 miljoner kronor (36 544).

Rörelseresultatet blev 2 436 miljoner kronor (4 445), med en rörelsemarginal på 8,0% (12,2).

Resultatet före skatt var 2 225 miljoner kronor (4 211).

Resultatet efter skatt blev 1 527 miljoner kronor (3 102), en minskning med 50,8% mot föregående år.

Orderingången landade på 25 934 miljoner kronor (17 792), en ökning med 45,8% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3 550 miljoner kronor (4 345).

Scania, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 25 934 17 792 45,8%
Nettoomsättning 30 374 36 544 -16,9%
Rörelseresultat 2 436 4 445 -45,2%
Rörelsemarginal 8,0% 12,2%
Resultat före skatt 2 225 4 211 -47,2%
Nettoresultat 1 527 3 102 -50,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 550 4 345 -18,3%