SEB minskade rörelseresultatet mer än väntat

Storbanken SEB redovisar lägre intäkter och en sämre vinst än väntat för det första kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 10 089 miljoner kronor (11 907), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 951 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 201 miljoner kronor (5 345), väntat 6 062 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 624 miljoner kronor (4 292), väntat var 4 516 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till -804 miljoner kronor (2 118), konsensus 1 193 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 4 443 miljoner kronor (6 285), väntat var 6 166 miljoner kronor.

Förväntade kreditförluster uppgick till 1 494 miljoner kronor (422).

Rörelseresultatet blev 2 950 miljoner kronor (5 864), väntat var 4 470 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 2 355 miljoner kronor (4 681), väntat var 3 438 miljoner kronor.

”Covid-19-pandemin fick negativa konsekvenser på det rapporterade finansiella kvartalsresultatet, men den underliggande affären är fortfarande stark. Med negativa marknadsvärderingar och högre förväntade nettokreditförluster minskade rörelseresultatet med 58 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet 2020. SEB:s kapitalbuffert är 310 baspunkter över kravet och vi har styrkan att hjälpa våra kunder genom stormen, så som vi har gjort många gånger förut”, uppger vd Johan Torgeby i en kommentar.

Han uppger vidare att det är tillfälle att vara ödmjuk.

”Prognoser och förutsägelser är aldrig enkla, men det har sällan varit så svårt som nu. Vi behöver därför fortsatt vara ödmjuka och förvänta oss det oväntade. Ingen vet hur
långtgående effekterna av covid-19-pandemin blir så vi måste vara förberedda på många olika scenarier.”

Han ser också att det skapas nya affärsmöjligheter givet pandemin.

Banken ökade sina förväntade kreditförluster.

”Förväntade kreditförluster för helåret är mycket osäkra eftersom de beror på hur snabbt den globala ekonomin återhämtar sig”, skriver SEB-chefen.