SEB: Stark svensk återhämtning möter bakslag

Den andra virusvågen, med nya restriktioner och vikande tillväxt i Europa väntas leda till att återhämtningen tappar kraft det närmaste halvåret, skriver SEB i sin konjunkturrapport.
Foto: Nils Petter Nilsson/Aftonbladet/TT

”Det är en blandad bild som nu tornar upp sig. Efter en överraskan­de stark ekonomisk återhämtning tredje kvartalet blir nu den andra virusvågen betydligt allvarligare än vänta”, inleder SEB sin senaste konjunkturrapport.

I och med den andra virusvågen väntas nya restriktioner, men SEB:s huvudscenario är att restriktionerna blir mildare än de som infördes i våras och att en storskalig vaccination påbörjas under andra kvartalet 2021. Dessutom väntas USA:s nye president Joe Bidens finanspolitik samspela med Federal Reserves nollränta och omfattande köp av statspapper.

Att återhämtningen nu tappar kraft väntas främst påverka svensk BNP 2021.

BNP-fallet under 2020 begränsas till -3,1%, från tidigare -3,8%, medan BNP för 2021 justeras ned till 2,7% från tidigare 4,2%.

Avvecklade restriktioner och ytterligare stödpolitik väntas dock ge stöd under andra halvan 2021 och och för 2022 bedöms BNP växa med 4,4%, en upprevidering från 3,1%. Dock ligger BNP under 1-2% under trend i slutet av 2022.

Bostadspriserna väntas röra sig sidledes och något upp under 2021 och 2022 och arbets­lösheten väntas i vår toppa på 9,7%, för att sedan falla till 7,6% i slutet av 2022.

En låg inflation, en år­lig lönetillväxt på ca 2,5 procent, och ökade aktieutdelningar gör att hushållen kan räkna med snabbt stigande köpkraft under 2021 och 2022 enligt banken.

Att stödåtgärderna under 2020 hittills inte utnyttjats till fullo väntas öppna för ytterligare satsningar på krisstöd och januaripartierna väntas öka budgeten 2021 och även kommande valbudget 2022 väntas in­nehålla nya ofinansierade re­­­former.

Det finns samtidigt en stor press mot Riksbanken att leverera nya åtgärder och inflationen (KPIF) väntas hamna på 1,1% respektive 1,4% 2021 och 2022.

”Vi tror att Riksbanken utökar värdepappersköpen med 100 mil­jarder kronor till 600 miljarder men att man avstår från att gå tillbaka till negativ ränta då nackdelar­na (t ex i form av svag krona för en pressad detaljhandel och ökad risk för minusräntor på inlåningskonton) över­väger fördelarna. En generellt sett svagare dollar stärker också kronan.”, skriver SEB.

SEB:s prognos för global BNP är i stort sett oförändrad på -4,4% i år och 5,1% respektive 3,9% för 2021 och 2022.

BNP för OECD justeras av SEB upp med en procentenhet till -5,7% för 2020. För 2021 justeras BNP-tillväxten ned till 3,9 från 4,6%. För 2022 ses BNP växa med 3,4%, klart över trend.

I euroområdet väntas BNP falla med 7,6% 2020 för att därefter stiga 4,0 och 4,3% 2021 och 2022.

För USA ses BNP falla 4,0% i år. Under 2021 och 2022 väntas BNP växa med 3,6 respektive 3,8%.