Securitas minskar omsättning och vinst

Säkerhetsjätten Securitas minskar såväl omsättningen som vinsten.

Säkerhetskoncernen Securitas redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan efter att man sett betydande negativa effekter från pandemin. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

“Den extraordinära situationen med coronapandemin påverkade samtliga affärssegment, med den största negativa effekten för Security Services Europe, främst drivet av den snabba nedgången inom flygplatssäkerhet”, skriver VD Magnus Ahlqvist.

Omsättningen sjönk 4,1 procent till 26 556 miljoner kronor (27 684).

Ebita-resultatet uppgick till 1 075 miljoner kronor (1 377), med en ebita-marginal på 4,0 procent (5,0).

Rörelseresultatet blev 882 miljoner kronor (1 244). Rörelsemarginalen var 3,3 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 745 miljoner kronor (1 094).

Resultatet efter skatt blev 545 miljoner kronor (794).

Resultat per aktie hamnade på 1,5 kronor (2,18).

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet var oförändrad under kvartalet och stod för 21 procent av den totala försäljningen.

“När vi gick in i det andra kvartalet var det en turbulent tid i världen, men vi har sett några positiva tecken under de senaste månaderna i takt med att restriktioner och nedstängningar lättat. Dock är osäkerheten fortfarande mycket stor gällande varaktigheten och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin”, fortsätter Ahlqvist.

Securitas har initierat ett kostnadsbesparingsprogram på grund av pandemin och osäkerheten gällande lönsamheten.

“Programmet förväntas genomföras under de kommande 12 månaderna och baserat på vår nuvarande uppskattning kommer omstruktureringskostnaderna uppgå till 350–500 miljoner kronor och kommer att redovisas som jämförelsestörande poster under de kommande 4 kvartalen. Den förväntade återbetalningstiden är cirka 2 år och besparingarna kommer att ha en positiv effekt med början i det fjärde kvartalet 2020”, skriver Ahlqvist.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här