Selin: Balder har inte budat på Entra

Balders vd Erik Selin uppger att man inte har lagt ett bud på den norska branschkollegan Entra, skriver Realtid.
Beskedet kommer sedan Entra tackat nej till uppköpsbudet på 28 miljarder kronor från SBB med hänvisning till att det finns flera intressenter att ta hänsyn till.

Enligt uppgifter ska Balder och Castellum vara dessa intressenter. Detta är något som också Fastighetsvärlden rapporterat om., och hänvisat till DNB Markets analytiker Simen Mortensen.

Mortensen säger att trion är huvudkandidater till att köpa upp Entra men utesluter inte att det kommer in internationella bud, exempelvis från Blackstone.

Skälet till varför Entra är så intressant för de svenska fastighetsbolagen är för att man besitter några av ”de finaste kåkarna i Oslo”, enligt Mortensen.

”Det är nog bara Norwegian Property som har ett bättre bestånd. Så det är lätt att förstå att det finns intresse”, säger Mortensen.

SBB presenterade sin avsikt att lägga bud på Entra under gårdagen. Budet är på 165 norska kronor per aktie i Entra, bestående av 115,5 norska kronor i kontanter och 49,5 norska kronor i nyemitterade aktier av serie B i SBB. Premien är 26,3 procent jämfört med Entras volymvägda genomsnittskurs under tremånadersperioden fram till och med den 23 november.