Signup klättrar i premiärhandeln på First North

Mjukvarubolaget Signups nyintroduktion blev kraftigt övertecknad. Aktien började handlas på Nasdaq First North Growth Market i dag den 24 november med kortnamnet SIGNUP.
Börsen, aktier, aktiefonder
Foto: Fredrik Sandberg /TT
Signup Software är ett mjukvarubolag som erbjuder lösningen Exflow för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 80 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar 2,19 miljoner nyemitterade aktier som tillför bolaget 175 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 328 125 nyemitterade aktier och vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår värdet på erbjudandet till 201,3 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 113,76 kronor som högst betalt och 103 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 106 kronor, vilket är en uppgång på 32,5% jämfört med teckningskursen på 80 kronor. Aktier för 21,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 22,52 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 2,4 miljarder kronor räknat på senast betalt.