Signups nyintroduktion blev kraftigt övertecknad

Mjukvarubolaget Signup Software meddelade att intresset för bolagets erbjudande var mycket stort och nyintroduktionen blev kraftigt övertecknad. Aktien börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market i dag den 24 november med kortnamnet SIGNUP. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 80 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 1,78 miljarder kronor för bolaget efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 2,19 miljoner nyemitterade aktier som tillför bolaget 175 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 328 125 nyemitterade aktier och vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår värdet på erbjudandet till 201,3 miljoner kronor.

”Vi är väldigt stolta över det stora intresse som visats för Signup under hela noteringsprocessen. Signup började automatisera finansiella processer genom produkten Exflow för 20 år sedan. Vi har idag 1 100 kunder och 90 partners runt om i världen vilket ger oss en stabil grund för fortsatt expansion. De senaste åren har accelererat efterfrågan för lösningar som hjälper företag och organisationer att arbeta mer decentralicerat, snabbare, säkrare och med bättre kontroll och spårbarhet. Det är just det Signup kan leverera genom en SaaS (Software as a Service) tjänst inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla både vårt produktutbud och organisationen till nästa nivå och börsintroduktionen är ett viktigt steg för bolagets fortsatta utveckling tillsammans med alla våra nya aktieägare”, kommenterar VD Olof Hedin.