Sjunkande förvaltningsresultat för Fabage

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat sjönk oväntat under tredje kvartalet. Vinsten före skatt lyfte dock.

Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 147 miljoner kronor (191) i det tredje kvartalet 2015.

Samtidigt väntade sig analytikerna i genomsnitt ett förvaltningsresultat på 202 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät. Utfallet var därmed 27 procent sämre än väntat.

Dock belastades utfallet med -48 miljoner från poster av engångskaraktär, främst hänförliga till förändrad bedömning av avskrivningar avseende Friends Arena. Resultatandelar i intressebolag uppgick totalt till -80 miljoner (-57), och avsåg främst Arenabolaget i Solna KB.

Driftsöverskottet var 365 miljoner (382), väntat var här 368 miljoner.

Hyresintäkterna landade på 495 miljoner (526). Väntat var 501 miljoner.

Överskottsgraden, det vill säga driftnettots andel av hyresintäkterna, uppgick i kvartalet till 73,7 procent (72,6). Här väntades implicit 73,3 procent bland analytikerna.

Kvartalets värdeförändringar fördelades på +3 miljoner (0) avseende realiserade fastighetsaffärer, +590 miljoner (+258) från orealiserade fastighetsvärden, -26 miljoner (-90) från räntederivat samt -28 miljoner (-13) från aktier.

Resultatet före skatt blev 686 miljoner (346).

Nettoresultatet efter utspädning uppgick till 519 miljoner (265), motsvarande 3,14 kronor per aktie (1,60).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.