Skulderna som gör Riksgäldschefen orolig

Hushållens skulder bör vara på en rimlig nivå och här finns det skäl att vara lite orolig, anser Hans Lindblad som är chef för myndigheten Riksgälden. "Det börjar bli ganska hett i ekonomin", säger han vid SvD Bank Summit.

Sverige bedriver en extremt expansiv ekonomisk politik, åtminstone avseende penningpolitiken. Man borde kanske ha en neutral eller åtstramande ekonomisk politik för att dämpa aktiviteten i nuläget, enligt Lindblad.

Under sitt anförande framhöll Riksgälden-chefen bland annat att det är viktigt att svenska banker har tillräckligt med kapital eftersom en svag bank kan utlösa eller förstärka en kris. Han pratade även om det nya regelverket för hantering av banker i kris.

Den implicita statsgarantin av bankfordringar finns inte längre, utan aktieägare och fordringsägare får betala i kris, är budskapet. Samtidigt finns det dock en insättningsgaranti för privatkunder, framhöll han.

Statens finanser ska vara starka för att bemöta makroekonomiska händelseutvecklingar, anser han. Statsskulden, som Riksgälden förvaltar, ska vara en buffert om det går dåligt, men skulden får inte bli för stor efter krisen så att den utgör ett problem i krisen. Vid 60-80 procent av BNP börjar statsskulden bli ett problem, enligt Lindblad.

I nuläget ligger Sveriges statsskuld vid omkring 35-40 procent av BNP. Enligt det nya blocköverskridande finanspolitiska ramverket ska 35 procent vara ett så kallat ankare för statsskulden.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.