Slussen i Stockholm byggs utan ritningar

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller.Byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet.

Ombyggnaden av Slussen har öppnat ett stort hål mitt i centrala Stockholm.

Längst ner i gropen, vid foten av Katarinahissen, står mätteknikern Thomas Schreiner från Skanska.

I dag är hans uppgift att kontrollmäta stålsponten som har slagits ner i marken. Genom att hålla ett prisma intill stålkonstruktionen får han mätutrustningen att tala om ifall sponten hamnade där den skulle.

– Placeringen ser bra ut, konstaterar han.

Mätutrustningen, som kallas totalstation, har laddats med spontens exakta placering. Informationen hämtas direkt från projektörens tredimensionella datormodell.

Därmed slipper mätteknikerna dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

– Det sparar vi betydande tid på. Det kan handla om ett par timmar bara på sponten, säger Johan Jönsson, mätchef på Skanska.

Pappersritningar fortfarande standard

I byggbranschen är pappersritningar fortfarande standard, framför allt i avtal.

Men i Slussenbyggets två största entreprenader är det de digitala modellerna som är juridiskt bindande. Det innebär att modellerna utgör skarpa bygghandlingar och arbetet sker utan pappersritningar.

Thomas Schreiner tycker att datormodellerna är lättare att överblicka än tvådimensionella pappersritningar.

– Det går så mycket snabbare att se vilka moment som ska göras i vilken ordning. Det är ovärderligt, säger han.

Även tidigare har mättekniker behövt information i digital form för att kunna mata in den i totalstationen. Men när informationen hämtas direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper man ett moment där fel kan uppstå.

– Tidigare fick vi knappa in koordinater från ritningarna för hand för att få in dem i instrumentet. På det här sättet undviker vi en källa till fel, att man helt enkelt knappar in fel koordinater, säger Johan Jönsson.

Skälet till att Stockholms stad har valt att testa upplägget med juridiskt bindande datormodeller är att man bedömer att både kvalitet och effektivitet ökar, samtidigt som behovet av kontroller minskar.

– Nu har vi en källa till information, vilket gör att vi ser en mindre risk för att det ska bli fel. Jag sover ganska gott om nätterna, säger David Möller, som är VDC-strateg på Stockholms stad och arbetar med digitala informationsmodeller i byggandet.

“Togs emot väldigt bra”

Till exempel bedömer staden att det är mindre risk att något blir fel när byggentreprenören får alla mått i modellen och inte längre behöver mäta med tumstock på pappersritningen.

Samtidigt räknar Stockholms stad med att det blir enklare att hantera datormodellerna än att administrera de uppemot 20 000 pappersritningar som projektet skulle kräva.

En annan fördel är att det är enkelt att få fram exakta mängder material som kommer att gå åt under byggtiden, vilket underlättar vid inköp.

– I stället för att sitta och mäta på ritningar hur mycket betong eller armeringsjärn som krävs så kan datorn beräkna det och vi kan lita på att det stämmer, säger David Möller.

Men även om de två största entreprenaderna kommer att byggas utan traditionella ritningar betyder det inte att byggena blir helt papperslösa.

– Vi kommer att använda utskrivna modellvyer, men det är inga riktiga ritningar utan används mer som ett komplement till 3d-modellen, säger Anders Stenvall, VDC-ansvarig på Skanska.

Slussenprojektet har också använt sig av virtual reality, vr, för att visualisera det som ska byggas. Både arkitekter och räddningstjänst har fått gå in i datormodellen med hjälp av vr-mask för att uppleva konstruktionerna i skala 1:1.

– Det togs emot väldigt bra. Arkitekterna tänkte om lite med växtligheten när de fick uppleva hur stort allt var, berättar David Möller.

Även allmänheten kan ta hjälp av vr för att se hur Slussen ska se ut när ombyggnaden är klar. Modeller ska publiceras på byggprojektets webbplats i takt med att de blir färdiga. Den som är intresserad kan sedan titta på dem med hjälp av en vr-mask.

Slussenprojektet ligger i framkant när det gäller att använda digitala informationsmodeller i byggbranschen.

– I och med att vi hoppar över pappersritningar har vi tagit jättesteg. Dessutom har vi paketerat informationen på ett smart sätt i modellerna, säger David Möller.

Samtidigt har han respekt för den omställning som digitaliseringen innebär för människorna i byggbranschen.

– En äldre man jag träffade lyssnade på vad jag hade att säga om 3d-modeller. Sedan sa han: ”Jag inser att det blir effektivt, men du tar ifrån mig min yrkeskompetens.” Och det är ju sant, han var säkert jätteduktig på att tolka pappersritningar, men snart är det inte lika viktigt att kunna, säger David Möller.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här