Sparekonomen om Kinnevik: ”Kan utgöra ett bra komplement”

Kinnevikaktien är mycket populär bland många privatsparare. Nu väljer Kinnevik att dela ut Zalandoaktier. Nordnets sparekonom Frida Bratt ser nu en smalare inriktning på Kinnevik, som i högre utsträckning kommer erbjuda exponering mot bolag som privatsparare annars inte kommer åt.
Nordnets sparekonom Frida Bratt. Foto: Nordnet

Idag kom nyheten att investmentbolaget Kinnevik föreslår en utskiftning av innehavet i modejätten Zalando till sina aktieägare.

Baserat på Zalandos stängningskurs den 15 februari motsvarar den avsedda utskiftningen en extra värdeöverföring till Kinneviks aktieägare på cirka 55,1 miljarder kronor, motsvarande ett värde på cirka 200 kronor eller 0,195 Zalandoaktier per Kinnevikaktie. Utskiftningen kommer att ske genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Kinnevikaktien är mycket populär bland många sparare, och Nordnets sparekonom Frida Bratt berättar att antalet aktieägare via Nordnets plattform ökat med omkring 20% sedan början av 2020, från redan höga nivåer.

”Kinnevik kommer på sjätte plats bland de mest ägda aktierna bland Nordnets svenska sparare. Många har köpt Kinnevik för att man helt enkelt gillar den digitala profilen och fokuset på tillväxt, som sticker ut jämfört med andra investmentbolag, och som nu blir ännu mer renodlat”, säger hon.

Hon säger att hon förstår varför Kinnevik skiftar ut Zalando, då det följer den nya inriktning på Kinnevik som man sedan länge aviserat för, och får plats för fler startups. Kinnevik säger också i sitt pressmeddelande att man genom att skifta ut Zalando gör den egna portföljen mer balanserad och fokuserad på de yngre och i större utsträckning onoterade tillväxtbolagen.

”Zalando passar helt enkelt inte riktigt in längre, istället vill man hitta ”nya” Zalando. Samtidigt har man kvar Tele2 med sin stabila utdelning finns kvar som motvikt”, säger Frida Bratt, som pekar på att Kinnevik nu får en smalare inriktning, som i högre utsträckning kommer att erbjuda exponering mot bolag som privatsparare annars inte kommer åt.

”Den digitala inriktningen kan utgöra ett bra komplement om man har mycket bank och verkstad, direkt eller via andra investmentbolag”, säger hon.

Vad gäller Zalando-aktien säger Frida Bratt att hon personligen tror att stora spelare som lyckats väl inom online kan komma starkare ur pandemin.

”Men här måste man bilda sig en egen uppfattning om man tror att den fina kursresan kan fortsätta, eller om den främst ligger bakom oss. En poäng med att köpa investmentbolag är ju att själv slippa ta sådana här beslut, men nu behöver man göra det”, säger hon.