SSAB presterade under analytikernas förväntan

Vd: "Järnmalmspriset har stigit kraftigt samtidigt som stålpriserna försvagats."

Ståltillverkaren SSAB:s resultat för det andra kvartalet innebär en minskning jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultat var också lägre än analytikerna i genomsnitt räknat med, enligt Infront Datas prognossammanställning.

“Försämringen var hänförlig till SSAB Europe, som påverkades negativt framför allt av högre kostnader för järnmalm”, kommenterar vd Martin Lindqvist i delårsrapporten och hänvisar till en svagare efterfrågan från bilindustrin.

“Järnmalmspriset har stigit kraftigt samtidigt som stålpriserna försvagats, vilket lett till en exceptionell marginalpress på den europeiska marknaden”, fortsätter vd:n.

Affärsområdet Europes rörelseresultat föll till 66 miljoner kronor, från 907 miljoner för ett år sedan. Resultatet var lägre än väntade 222 miljoner.

För affärsområdet Americas steg dock resultatet brant till 872 miljoner kronor, från 365 miljoner i fjol. Här väntades 801 miljoner.

“Betydligt högre realiserade priser samt lägre skrotpriser drev förbättringen jämfört med fjolårets andra kvartal. Efterfrågan var god i de flesta kundsegment”, kommenterar Martin Lindqvist.

Special Steels levererade ett stabilt resultat, i nivå med fjolårets och med förväntningarna.

Osäkerheten är dock betydande framöver, konstaterar vd:n vidare, och talar om “avvaktande hållning”, “försvagning av stålpriser” och “säsongsmässig svaghet”.

“Under det tredje kvartalet kommer produktionsvolymen att minska, och antalet visstidsanställda kommer därmed att reduceras. Bland annat kommer den mindre masugnen i Oxelösund att stängas”, uppger han.

Efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara relativt god under det tredje kvartalet. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan bli något svagare, vilket förstärks av en säsongsmässig avmattning.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.316 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.417 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 6,4 procent, att jämföra med väntade 7 procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här