Stigande optimism hos företagarna

SEB:s Företagarindikator visar på en stigande optimism och ökar med 10 enheter under senaste månaden, från 16 till 26 enheter.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 31 till 34%, visar företagarindikatorn. Andelen som tror på en negativ utveckling minskar med 7 enheter till 8%. Samtidigt ökar andelen som tror på en oförändrad utveckling från 52 till 57%.

”Den här månaden tar företagarnas optimism ny fart. Positiva nyheter kopplat till vaccinutrullningen, både i Sverige och internationellt, verkar nu få genomslag på deras syn de kommande månaderna. Hoppet om att samhället snart ska kunna återgå till mer normala förhållanden ökar förväntningarna om en efterlängad medvind i orderböckerna”, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Förs första gången sedan undersökningen började i december 2020 uppger företagarna att två av de tre ekonomiska indikatorerna, likviditet och arbetstid, hamnar i balans. Likviditeten  och arbetstiden har förbättrats väsentligt från -6 respektive -9. Omsättningen visar en negativ men en förbättrad siffra från -9 till -4.

”Den senaste tidens växande optimism slår nu igenom i företagsekonomin med en stark utveckling för både arbetstid och likviditet. Omsättningen har däremot fortfarande inte återhämtat sig helt och sämre ser det ut bland enskilda firmor, vilket förmodligen är en effekt av att stödåtgärderna inte nått ut till dem i samma utsträckning som resten av företagskollektivet”, säger Américo Fernández.