Stigande producentpriser i september

Producentprisindex steg med 0,4 procent från augusti till september 2020.

På exportmarknaden steg priserna med 0,5 procent och på hemmamarknaden med 0,2 procent.

Uppgången på exportmarknaden berodde till största del på högre priser på sågat och hyvlat trä, papper och papp, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt elektricitet. Samtidigt motverkade övriga maskiner och andra metaller än järn uppgången.

På hemmamarknaden var det främst försörjningstjänster avseende värme och kyla samt elektricitet som bidrog till den positiva månadsförändringen. Det som främst höll tillbaka uppgången var lägre priser på hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter.

På importmarknaden sjönk priserna med 1,1 procent jämfört med augusti. Lägre priser på råolja var det främsta bidraget till nedgången på importmarknaden. Lägre priser på farmaceutiska basprodukter och läkemedel, kemikalier och kemiska produkter samt delar och tillbehör till motorfordon påverkade också nedåt. Samtidigt dämpades nedgången något av högre priser på elektricitet, naturgas och övriga maskiner.

Högre priser på elektricitet bidrog uppåt på samtliga marknader mellan augusti och september, men elpriserna var fortfarande låga jämfört med september 2019.

Årstakten för Producentprisindex var -4,2 procent i september 2020 (-4,6 procent i augusti).