Stora Ensos rapport bättre än väntat

Skogsindustribolaget Stora Enso redovisar en omsättning och ett justerat rörelseresultat som var högre under första kvartalet än vad analytikerna räknat med, även om nettovinsten minskade.
Stora Ensos Annica Bresky
Annica Bresky, VD på Stora Enso. Foto: Tobias Ohls
Omsättningen steg 3,1% till 2 276 miljoner euro (2 207). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 195. Omsättningsökningen hänförs främst till utvecklingen i divisionerna Forest, Biomaterials, Packaging Materials och Wood Products.

Rörelseresultatet blev 161 miljoner euro (262). Rörelsemarginalen var 7,1% (11,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 328 miljoner euro (180), väntat var 245, med en justerad rörelsemarginal på 14,4% (8,2).

Resultatet före skatt var 125 miljoner euro (209).

Resultatet efter skatt blev 145 miljoner euro (149).

Resultat per aktie hamnade på 0,18 euro (0,19).

VD Annica Bresky skriver i en kommentar att marknadsläget ser positivt ut för alla de stora
verksamhetsområdena, utom för Paper-divisionen som är fortsatt drabbad av en allt snabbare strukturell nedgång.

”Återhämtningen i våra tillväxtverksamheter är en bekräftelse på vår strategiska inriktning och de ambitioner vi har. Det är särskilt uppmuntrande att vi trots det unika marknadsläget visar vår förmåga att anpassa oss, utnyttja nya möjligheter och utveckla nya innovationer”, kommenterar bolagschefen.

För helåret ser efterfrågeprognosen god ut för alla verksamhetsområden utom papper, meddelas det.

Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli bättre än för 2020, och bolaget uppger att man ligger före i planen med sitt besparingsprogram på 400 miljoner euro. Programmet kommer att vara genomfört i sin helhet redan i slutet av andra kvartalet 2021.

Stora Enso, MEUR Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 276 2 195 3,7% 2 207 3,1%
Rörelseresultat 161 262 -38,5%
Rörelsemarginal 7,1% 11,9%
Rörelseresultat, justerat 328 245 33,9% 180 82,2%
Rörelsemarginal, justerad 14,4% 11,2% 8,2%
Resultat före skatt 125 209 -40,2%
Nettoresultat 145 149 -2,7%
Resultat per aktie, EUR 0,18 0,19 -5,3%

Konsensusdata från Factset