Stora Ensos rörelseresultat lägre än väntat

Skogsindustribolaget Stora Enso redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet kom in lägre än väntat. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning.
Stora Ensos Annica Bresky
Branschveteranen Annica Bresky har varit VD på Stora Enso i ett år. Foto: Tobias Ohls

Omsättningen sjönk 10,7% till 2 154 miljoner euro (2 411). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 165. Försäljningsminskningen beror på strukturella förändringar samt lägre priser och volymer. Exklusive för divisionen Paper minskade omsättningen med 2,5% .

Värdet av skogstillgångar, inklusive hyrd mark och Stora Ensos andel av Tornator, ökade med 1 960 miljoner euro till 7 314 miljoner euro (5 175).

Ebitda-resultat blev 274 miljoner euro (277), med en ebitda-marginal på 12,7% (11,5).

Rörelseresultatet blev 289 miljoner euro (680). Rörelsemarginalen var 13,4% (28,2). Det operativa rörelseresultatet var 118 miljoner euro, mot väntade 138 miljoner.

Resultatet före skatt var 260 miljoner euro (646).

Resultatet efter skatt blev 237 miljoner euro (519), analytikerkonsensus 90.

Resultat per aktie hamnade på 0,30 euro (0,66).

I utdelning föreslås 0,30 euro (0,30), väntat 0,37.

I VD-ordet säger Annica Bresky att man ser en ökad aktivitet på marknaden och fortsatt god utveckling för divisionerna Packaging Materials och Packaging Solutions.

”Resultatet för Forest-divisionen är starkt och Wood Products-divisionen har levererat sitt näst bästa resultat någonsin för fjärde kvartalet. För Biomaterials-divisionen finns positiva tecken på att priserna återhämtar sig med en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan, och en fortsatt återhämtning i Kina. Den strukturella nedgången i pappersbranschen fortsätter i allt snabbare takt, med överkapacitet och kraftig prispress som följd. Trots det levererade Paper-divisionen ett bra kassaflöde”, säger Bresky.

Stora Ensos guidning för 2021 är att det operativa resultat kommer in bättre än jämfört med 2020.

Stora Enso, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 154 2 165 -0,5% 2 411 -10,7%
EBITDA 274 277 -1,1%
EBITDA-marginal 12,7% 11,5%
Rörelseresultat 289 680 -57,5%
Rörelsemarginal 13,4% 28,2%
Rörelseresultat, justerat 118 138 124
Rörelsemarginal, justerad 5,5 6,4% 5,1
Resultat före skatt 260 646 -59,8%
Nettoresultat 237 90 163,3% 519 -54,3%
Resultat per aktie, EUR 0,30 0,66 -54,5%
Utdelning per aktie, EUR 0,30 0,37 -18,9% 0,30 0,0%

Konsensusdata från Factset