Stora svängningar på börsen under 2020

2020 var ett mycket volatilt år på Stockholmsbörsen.
2020 var ett berg- och dalbane-år på börsen.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade med en stigning med 5,8% jämfört med 2019. Som mest under året var indexet upp med 10,1% (25 november) och som lägst var indexet ned 28,82% (16 mars).

Svängningarna under året var stora när coronapandemin slog till med full kraft i mars. Då föll börsen brant under några veckor för att sedan påbörja en stadig återhämtning. Detta med stöd av snabba stimulansåtgärder och vaccinförhoppningar.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här