Storskogen bekräftar börsnotering på Nasdaq Stockholm – värdering på 56,4 miljarder kronor

Förvärvskonglomeratet Storskogen har offentliggjort sin avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm under det fjärde kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Storskogen äger idag mer än 200 portföljbolag, som verkar i sammanlagt 21 länder med cirka 7 000 anställda. Sedan koncernen bildades 2012 har Storskogen genomfört 144 förvärv.

Hittills i år har Storskogen förvärvat 43 bolag och under det första halvåret uppvisade koncernen en tillväxt i ebita-resultat på 35,1%.

Erbjudandet kommer bestå av nyemitterade aktier om minst 6 miljarder kronor, samt befintliga B-aktier i bolaget. Genom börsnoteringen kommer huvudägarna, främst Storskogen SellCo, samt andra befintliga ägare få möjligheten att sälja delar av sina nuvarande innehav.

Ankarinvesterare samt flertalet fonder har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp på 7,25 miljarder kronor till ett pris på 38,5 kronor per aktie, motsvarande en värdering på 56,4 miljarder kronor.

Fonderna som åtagit sig att köpa aktier är AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, ODIN Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan.

Storskogen avser att använda kapitalet från noteringen för att stärka sin likviditet samt fortsätta sin förvärvs- och tillväxtstrategi.