Störst omsättningsminskning inom handeln

Bara de två senaste veckorna har omsättningstappet inom handeln ökat från 8 till 13%, visar Konjunkturinstitutets senaste extramätning.
Black Friday Week skylt i butik i köpcentrum. Foto Janerik Henriksson / TT

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

Omsättningen för näringslivet har nu minskat för andra undersökningen i rad. Omsättningen har minskat med 5 procentenheter sedan oktober och omsättningstappet är nu 15%. I maj beräknades tappet till drygt 20%.

Det nuvarande tappet för hotell- och restaurangbranschen ligger nu på nära 65%. I mitten av november var tappet drygt 50%. Framför allt är det i restaurangbranschen som omsättningen har minskat de senaste två veckorna, noterar Konjunkturinstitutet.

I undersökningen svarar 55% av företagen i näringslivet att de har en lägre omsättning jämfört med normalt. Detta är en ökning med 3 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74%.

Inom tillverkningsindustrin svarar 48%, en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra undersökningen, att omsättningen har minskat de senaste två veckorna.

Inom handeln har andelen som anger minskad omsättning ökat med 10 procentenheter till 57%.

För tjänstesektorn är det små förändringar jämfört med förra undersökningen.

Andelen företag inom bygg- och anläggningsverksamhet som nu svarar att omsättningen minskat är drygt 45% jämfört med 33% i den föregående undersökningen. Ökningen förklaras av att det nu är en större andel som svarar att omsättningen minskat med upp till 25%.