Svenska finanschefer mer positiva

Optimismen kring framtida affärsmöjligheter stiger, trots att den externa osäkerheten är mycket hög, visar SEB och Deloittes CFO Survey.

SEB och Deloittes CFO Survey, som tittar på förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, genomförs två gånger per år. I våras valde SEB att inte publicera undersökningen, men spridningen på svaren var extremt stor mellan företag som hade svarat i början av undersökningsperioden och de som hade svarat i slutet av perioden.

“När vi nu blickar tillbaka är det intressant att se hur företagens syn på framtida affärsmöjligheter i början av mars uppfattades som något bättre än hösten 2019 för att under tredje veckan i mars falla till den lägsta vi har uppmätt. Man kunde med andra ord nästan i realtid följa hur sentimentet bland de stora företagen utvecklades när pandemin slog till med full kraft”, säger Marcus Widén, ekonom på SEB, i ett pressmeddelande.

I höstens undersökning syns en kraftig uppgång i hur finanscheferna ser på de finansiella utsikterna jämfört med för tre månader sedan. Störst är uppgången inom verkstad och tjänster till företag, som drabbades särskilt hårt av krisen.

“Föga överraskande fortsätter företagens främsta prioriteringsområde vara att reducera kostnader men samtidigt ser vi att förväntningarna på organisk tillväxt har ökat i betydelse sedan förra höstens undersökning, vilket är glädjande”, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Hela 48% av finanscheferna förväntar sig att öka nivån av förvärv och försäljningar de kommande 12 månaderna, den högsta procentsatsen sedan 2014. I undersökningen svarade 58% att överlikviditeten ska användas till investeringar i Sverige medan endast 6% säger sig planera investeringar utomlands. Hösten 2019 låg motsvarande siffror på 42% respektive 24%.

Den andel som svarar att de tänker använda överlikviditeten till utdelningar till aktieägarna dubbleras också till 15% jämfört med 6% hösten 2019.

Oron är stor för en fortsatt konjunkturavmattning och 60% bedömer att det kommer att dröja till 2021 eller 2022 innan deras företag är tillbaka på samma nivå av vinstgenerering som innan pandemin.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här