SEB: Finanschefernas oro är befogad

Finanscheferna i svenska företag är mindre optimistiska kring affärsläget än tidigare. Färre planerar för investeringar och anställningsviljan minskar.

Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning; Deloitte/SEB:s CFO Survey, som publicerades på fredagen.

Efter att ha ökat de senaste fem undersökningarna syns nu ett tydligt trendbrott i optimismen kring affärsmöjligheter de närmaste sex månaderna och nettoindexet faller från 72 procent till 45 procent.

“Vi var redan i höstens undersökning oroliga för att vi var nära en konjunkturtopp och tyvärr pekar vårens undersökning på att oron är befogad. Dock ska inte tappet i optimism överdrivas då en majoritet av finanscheferna fortfarande anser att deras möjligheter är fördelaktiga”, säger Karl Steiner, ekonom på SEB, i en kommentar.

Svenska finanschefer har länge stuckit ut internationellt med en betydligt mer gynnsam syn på extern osäkerhet. I vårens undersökning framgår ett trendbrott i och med att osäkerheten anses ha ökat efter en längre tids nedgång.

Överlag visar svaren på en tydlig oro för avmattning i konjunkturen. Den största risken ses nu vara ekonomiska utsikter/tillväxt följt av pressade marginaler och priser.

I linje med övriga faktorer som indikerar en nedgång indikerar det en minskad sannolikhet för brist på kvalificerad personal och ökade kostnader för personal, vilka tidigare setts som mer betydande risker. För finanschefer inom branscherna Verkstad, Finansiella tjänster och Konsumentprodukter är oron för framtida tillväxt allra högst.

Trots oron för framtiden är det överraskande nog en övervägande majoritet finanschefer som under det kommande året förutspår att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen.

“Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget och har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att slå på efterfrågan och i slutändan lönsamheten”, skriver SEB.

Finanscheferna uppger i högre grad än tidigare ett större fokus på kostnadsbesparingar och amortering av skulder, och färre planerar investeringar i Sverige eller utomlands. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut efter lång period med mycket hög aktivitet.

En av undersökningens “hot topics” visar att företagen generellt ser politiska risker, som exempelvis ökad protektionism och ökad polarisering, som sannolika att inträffa men att deras påverkan på företagen är liten. De risker som å andra sidan anses kunna ha en stor påverkan ses generellt som mindre sannolika.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här