Svenska handlare spår sämre tider

Handlarnas framtidstro sjönk i november trots att handlarnas tro på ökad försäljning i den egna butiken är relativt stark.

Svag tro på nyanställningar och lönsamhet drar ned. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, sjönk till -13 från föregående månads -1.

Hela 23 procent av de tillfrågade handlarna tror att antalet anställda i den egna butiken kommer att minska under de kommande tre månaderna.

”Handelns framtidsutsikter försämras, en förväntad försäljningsökning väger inte upp det faktum att fallande vinster och regeringens planer på att höja arbetsgivaravgiften för unga sätter branschen i en mycket svår situation”, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

I januari fick handlarna också svara på frågor om följderna av regeringens planer på att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Två tredjedelar av dagligvaruhandlarna kommer att tvingas säga upp personal om regeringen gör verklighet av sitt förslag. Bland sällanköpsvaruhandlare är siffran 31 procent.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.