Svenskarna tror på stigande bostadspriser

De svenska hushållen tror alltmer på stigande bostadspriser samtidigt som hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

SEB:s Boprisindikator, skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, ökar med 2 enheter i april, från 61 till 63.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ökar med 3 procentenheter till 69%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet och uppgår till 6%. Samtidigt sjunker andelen som tror på oförändrade priser med 3 enheter till 18%.

”Svenskarna blir allt säkrare på att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt het. Statistiken pekar på stor efterfrågan, litet utbud, snabbt stigande priser och allt kortare försäljningsprocesser. Boprisindikatorn utgör nu i sig också ett stöd för fortsatta uppgångar, åtminstone till dess att befolkningen är vaccinerad och hushållen återupptar intressen som ligger vid sidan av bostadsletande och flyttar”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 58 och 71 enheter. Indikatorn ökar i alla regioner utom i Skåne och Västra Götaland. I Norrland ökar Boprisindikatorn med 1 enhet från 70 till 71 och i Östra Götaland ökar den med 6 enheter till 66. I Svealand utom Stockholm ökar den med hela 9 enheter till 69 och i Stockholm med 1 enhet till 58.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar samtidigt och ligger i april på 0,53%.

”Hushållens syn på reporäntan om ett år fortsätter att ligga klart högre än både Riksbankens och analytikernas prognoser. Den här månaden stiger den ytterligare, möjligen som en konsekvens av den mediala diskussionen om inflationens återkomst och potentiellt stigande räntor. Det kan dock noteras att hushållens tro på stigande reporänta inte verkar påverka deras vilja att göra bostadsaffärer eller ta nya lån”, säger Jens Magnusson.