Sveriges BNP-indikator ökade mer än väntat

Sveriges BNP-indikator ökade något mer än väntat i juli.
Sverige
Foto: Janerik Henriksson/TT
På månadsbasis steg BNP-indikatorn 0,5%, jämfört med förväntad uppgång på 0,4%. I juni låg ökningen på 2,5%.
BNP fortsatte att växa i juli, om än i något lägre takt än föregående månaderna. En stigande hushållskonsumtion bidrog till utvecklingen där särskilt konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster växte kraftigt, säger Neda Shahbazi”, nationalekonom på SCB.
Sverige, % juli, 2021 Konsensus juni, 2021
BNP-indikator, MM 0,5 0,4 2,5
BNP-indikator, YY 7,8 10,5

Konsensusdata från Bloomberg