Sveriges BNP-indikator ökade mer än väntat

Sveriges BNP-indikator ökade mer än väntat i kvartalstakt i tredje kvartalet.
Pengar

SCB:s BNP-indikator visar på att Sveriges BNP ökade med 1,6% i september, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad 2020 låg ökningen på 3,3%.

Riksgälden drar upp prognos – ser minskat lånebehov för staten

För det tredje kvartalet ökade BNP med 1,8%, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. Bloomberg analytikerkonsensus visade på en väntad ökning på 1,0%.

”Efter en svag augusti vände BNP upp igen i september. Men för kvartalet som helhet är det den starka julimånaden som driver hela uppgången. ” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson menar att de månatliga BNP-siffrorna är volatila, men att de kvartalsvisa BNP-siffrorna är mer pålitliga.

”De kvartalsvisa siffrorna bekräftar den starka utvecklingen i den svenska ekonomin. Den robusta tillväxten förklarar också varför efterfrågan på arbetskraft är rekordhög. Tillsammans med den högra inflationen innebär detta att en åtstramning av Riksbankens stimulansåtgärder är mer trolig”, skriver han i en kommentar.