Sveriges BNP-indikator överraskade negativt

Sveriges BNP minskad oväntat i april jämfört med mars månad, visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Sveriges BNP minskade med 1,4% i april, jämfört med föregående månad, visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.Aktiviteten i ekonomin var 8,6% högre i april 2021 jämfört med april 2020. April föregående år var kraftigt påverkad av pandemin.

”Efter en mycket stark mars vände BNP ner i april jämfört med föregående månad där bland annat en minskande hushållskonsumtion tyngde utvecklingen”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Nedgången var oväntad. Bloombergs konsensus låg på plus 0,3%. Nordea kommenterar också att utfaller var betydligt lägre än väntat.

”Utfallet var mycket svagare än vad vi räknat med. Vi trodde på en ökning med 1% på månadsbasis och upp 11% på årsbasis”, skriver de.

Nordea nämner att SCB inte ger några detaljer kring BNP-siffrorna, men pekar på att siffrorna för hushållskonsumtionen som kom under morgonen visade en nedgång med 5% på månadsbasis. Nedgången har troligtvis att göra med livsmedelsförsäljning och påsken samt ”bonus-malus”-systemet för fordon. Nordea skriver att banken helt klart underskattade effekterna.

Dock anser banken att det inte finns någon anledning till oro för hushållen, utan att hushållskonsumtionen väntas vända uppåt inom närtid. Nordea anser att dess  prognos om att BNP kommer att växa med 4,5% under året fortfarande är rimlig och att Riksbankens prognos om 3,6% är för pessimistisk.

Inte heller SEB är särskilt oroade av siffrorna, utan pekar på att det kanske inte är så konstigt med låga siffror ett ett oväntat starkt föregående kvartal.

”Restriktionerna fortsätter, men vissa har lyfts i början av juni, och vi fortsätter se det tredje kvartalet som återhämtningskvartalet när det kommer till BNP”, skriver banken.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna, skriver SCB.