Swedbank avstår från skadeståndsprocesser mot tidigare VD och styrelseledamöter

Swedbanks styrelse har beslutat att avstå från skadeståndsprocesser mot tidigare ordförande och VD för den tid de var verksamma under räkenskapsåret 2019.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. Foto: Pehrson/SvD/TT

Redan förra året beslöt styrelsen att avstå från att inleda en process mot Birgitte Bonnesen och Michael Wolf avseende räkenskapsår före 2019. Däremot beslutade styrelsen att häva avtalet om avgångsvederlag till Birgitte Bonnesen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ansvarsfrågorna i Swedbank med koppling till tidigare VD:ar och styrelseledamöter ingick i den rapport som advokatfirman Clifford Chance redovisade i mars 2020. Dessa frågor har också utretts av advokaten och adjungerade professorn i associationsrätt Carl Svernlöv, Baker McKenzie Advokatbyrå och, när det gäller Birgitte Bonnesen, även av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Slutsatsen av samtliga dessa utredningar och analyser av bland annat de juridiska förutsättningarna är att Swedbank ska avstå från skadeståndsprocesser. Sannolikheten för att nå framgång bedöms som utomordentligt låg.

”När det gäller Birgitte Bonnesens ansvar under de tre första månaderna 2019 är det mycket svårt att visa orsakssamband mellan vad som skedde och uppkomna skador. Min slutsats är att det även saknas grund för att rikta anspråk mot tidigare ordförande. Det samma gäller tidigare styrelseledamöter och Michael Wolf. Min samlade rekommendation till Swedbanks styrelse har därför varit att inte inleda någon skadeståndsprocess”, säger advokat Carl Svernlöv. Hans slutsatser delas av advokaten Biörn Riese som på bankens uppdrag gått igenom de olika utredningarna.

Styrelsen har också beslutat att rekommendera stämman att inte godkänna Aktiespararnas förslag.

”Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare. En skadeståndsprocess skulle ta mycket tid och resurser i anspråk under många år. Ledning och medarbetare behöver rikta hela sin kraft framåt”, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.